Уроки логіки. Тренуємо розумову діяльність

🧠💡 Логіка, як предмет, має важливе значення у навчальному процесі школи “Інтелект”.

⭐ Адже логіка – це наука мислення.

📈📊 На уроках логіки учні вчаться визначати закономірності, послідовності, взаємозв’язок, принципи і засоби побудови правильних суджень і міркувань про предмети і явища.

🌎🌱 І від того, як будуть мислити майбутні будівничі нашої держави та як вони, як люди, будуть логічно планувати своє власне життя, буде залежати наше спільне майбутнє.