Креативні онлайн-уроки

Сьогодні на уроці математики у 5-му класі розв’язували задачі прикладного змісту.

Задача з практичним змістом розкриває використання математики в оточуючій нас дійсності, в сфері обслуговування, в побуті, в суміжних дисциплінах.

Досвід показує, що застосування практичних задач у викладанні математики тільки тоді може дати педагогічний ефект і викликати інтерес в учнів, якщо ці задачі мають коротке формулювання, всі поняття, що використовуються, зрозумілі учням, легко визначаються або інтуїтивно зрозумілі, застосування математичного апарату не потребує тривалих затрат часу.