Кейс-технології на уроках у початковій школі

Кейс-технологія як форма інтерактивного навчання, яка практикується у школі «Інтелект», допомагає моделювати життєву ситуацію, сприяє не тільки мотивації дітей до навчання, але і активізує певний комплекс знань, формує як практичні компетенції дітей, так загалом і гармонійно-цілісний розвиток особистості.

А взагалі – це дуже цікаво та результативно!