ІНСАЙТ (або розвиваємо інтуїцію)

У рамках завдання школи – Розвиток емоційного та моторного інтелекту EQ та IQ – педагоги школи “Інтелект” формують одну із складових EQ – інтуїцію.

Завдання непросте, але властивість людини розуміти, формувати та проникати в сенс подій, об’єктів завдяки інсайту, підсвідомості, відчуттю – це цікаве завдання.

І ми над цим працюємо!