Формуємо компетенції!

Мета будь-якої освіти – навчити жити.

Й. Песталоцці

Цей slogan абсолютно відповідає викликам сучасної освіти. Знання – в життя! Ось девіз нашої школи.

Через це у рамках компетентнісно-спрямованої освіти теми з географії у школі «Інтелект» вивчаються завдяки музейним урокам.

Такі інноваційні уроки розвивають у учнів мотивацію до навчання, стимулюють до самостійного здобування знань та творчого їх використання.

Це, в свою чергу, спонукає дітей до продуктивної творчої діяльності та розвитку широкого світогляду.

Досить цікавим був урок з географії у Краєзнавчому музеї, де учні з великим інтересом вивчали тему «Мінерали», колекція яких представлена тут у повному обсязі.

Цей похід до музею надав можливість не тільки глибоко пізнати тему, але ще і сприяв вихованню любові до природи, дав можливість іще раз переконатися, що недра нашої Землі – це велике природнє багатство, яке потребує бережливого ставлення.