День, сповнений гордістю за свою країну!

Сьогодні учні 3-4 класів школи «Інтелект» мали чудову можливість відвідати інноваційний музей становлення української нації в рамках проведення компетентнісно-спрямованого уроку з англійської мови. Екскурсія проводилася англійською мовою, що сприяло розвитку мислення англійською мовою, адже діти навчилися самостійно здобувати знання: запитували, відповідали, розмовляли англійською мовою.

Здатність до спілкування іноземною мовою передбачає формування в учнів якостей, що роблять процес оволодіння мовою як засобом міжкультурної комунікації ефективним. До цих якостей належить інтерес і позитивне ставлення до мови, що вивчається, до культури народу, що розмовляє цією мовою, загальнолюдська свідомість, самостійність у певних видах діяльності, розуміння важливості вивчення іноземної мови. В цих умовах важливе значення надається комунікативному навчанню, тобто підготовці учня до іншомовного спілкування в умовах іншомовного спілкування, створеного в класі. Саме тому важливе місце серед мовних компетенцій учня займають навички говоріння.

Компетентнісний підхід – це орієнтир національної системи освіти. Відповідно до цього підходу, учитель має бути не транслятором інформації, а організатором спрямованої на розв’язання навчальних завдань діяльності учнів. Створення ситуацій занурення в англійську мову – пріоритет її вивчення, адже знання з’являються з практикою!