Дао-філософія – в життя!

Розвиток емоційного інтелекту та формування м’яких компетенцій (soft-skills) сьогодні є найбільш популярними та витребованими в епоху Людини, епоху нового Сторіччя.

Через це, беручи за основу Дао-філософію, школа “Інтелект” поряд із моторним інтелектом розвиває емоційний інтелект, що є основою формування ОСОБИСТОСТІ.