Цінність знань – в інтелекті

Для підвищення мотивації учнів до навчання у нашій школі застосовуються різноманітні форми та методи. Це не тільки креативні уроки, це не тільки сучасні інтерактивні технології, і не тільки компетентнісно-спрямовані заняття, але це ще і переконлива демонстрація сили знань, сили інтелекту, що якісно змінює наше життя та рухає людський прогрес.
І от сьогодні у нашій школі розпочався загальношкільний проект “Цінність знань – в інтелекті”.
Розпочався проект інформацією про наукові медичні винаходи знаменитого хірурга М. Амосова, який завдяки своєму інтелекту, своїм знанням та вмінням рятував життя людей.
На прикладі генію інших учених та винахідників наші маленькі інтелектики зможуть усвідомити та оцінити силу інтелекту, силу знань.