STEM продовжує жити! (або інтелектуальні ігри в школі “Інтелект”)

learning-technologies-fundamentals-part-1

ЩО? Інтелектуальні ігри
ДЕ? У школі “Інтелект”
КОЛИ? 19 листопада 2018 року
 
У форматі Що? Де? Коли? проходив навчальний день у школі “Інтелект”, де всі учні школи були задіяні в інтелектуальній грі, у якій вони змогли проявити своє критичне та логічне мислення, продемонструвати свої знання та вміння, випробувати свою настирність та наполегливість.
Завдяки геніальним режисерським (педагогічним) задумам наших учителів формат гри був дещо видозмінений і спроектований на сучасну креативну молодь ХХІ сторіччя. І нам це вдалося!
Мета досягнута! Учні не тільки продемонстрували свої знання, винахідливість та вміння творчо розв’язувати завдання, але й вкотре переконалися, що навчання – діяльність, яка дарує чудові емоції та задоволення від власних досягнень.

    IMG_20161102_153946

IMG_20161017_162917-257x300

Спеціалізована школа «Інтелект» – це інноваційний навчальний заклад, філософія якого спрямована на розвиток гармонійно-цілісної особистості в умовах особистісно-орієнтованого навчання і виховання.
Школа заснована у 1996 році Печерською районною державною адміністрацією м. Києва та Інститутом удосконалення учителів імені Бориса Грінченка.
Основна мета діяльності навчального закладу – плекати духовно багату, інтелектуально та емоційно розвинену особистість з високими моральними цінностями та ідейними переконаннями. Цьому сприяє застосування новітніх досягнень педагогіки та психології, використання інноваційних технологій навчання та виховання, комп’ютеризація навчально-виховного процесу, індивідуалізація навчання.
Школа «Інтелект», як інноваційний навчальний заклад, сприяє досягненню нової якості на основі опанування її вихованцями стрижневими життєвими компетенціями, що дають можливість їм успішно інтегруватись у суспільство, визначати свою життєву стратегію, бути мобільними, здатними до самореалізації сутнісних сил, свідомого життєвого вибору і прийняття відповідальних рішень.
Школа «Інтелект» – це школа затишку і комфорту, яка відповідає викликам часу та вимогам сучасної філософії освіти України.