5.02.2018 в спеціалізованій школі “Інтелект” стартував загальношкільний навчально-освітній проект ” English-Speaking Countries” .

Без названия

 Робота над проектом передбачає повне занурення усіх його активних учасників в англомовне середовище, яке включатиме наступні аспекти:
– Навчальний (дослідження формування, розвитку та становлення державного, культурного, політичного устрою англомовних країн);
– Розвивально-виховний (розвиток умінь формулювати та висловлювати власні думки іноземною мовою, успішно презентувати себе та свою роботу, а також виховання шанобливого ставлення до країн – друзів та їх представників).

       Навчально – освітній проект “English-Speaking Countries ” має на меті не лише поглибити та розширити знання наших інтелектуалів з географії, історії, мови і літератури, а й зацікавити їх сучасними методами і прийомами, сприяти формуванню освіченого та соціально-зрілого громадянина нашої держави.
       А починаємо ми свою велику та захоплюючу подорож з далекої та цікавої Америки! В добру путь!

viber image                               0-02-05-25491b48b48a1fdb2139f2280f94ee2b5923690163b5c0f7a0a4623a7bbaa20e_full

0-02-04-ae0ca6014498d24beb253a4543b2a00e1d17d25406bc32faf8a9949b27e2661d_full

    IMG_20161102_153946

IMG_20161017_162917-257x300

Спеціалізована школа «Інтелект» – це інноваційний навчальний заклад, філософія якого спрямована на розвиток гармонійно-цілісної особистості в умовах особистісно-орієнтованого навчання і виховання.
Школа заснована у 1996 році Печерською районною державною адміністрацією м. Києва та Інститутом удосконалення учителів імені Бориса Грінченка.
Основна мета діяльності навчального закладу – плекати духовно багату, інтелектуально та емоційно розвинену особистість з високими моральними цінностями та ідейними переконаннями. Цьому сприяє застосування новітніх досягнень педагогіки та психології, використання інноваційних технологій навчання та виховання, комп’ютеризація навчально-виховного процесу, індивідуалізація навчання.
Школа «Інтелект», як інноваційний навчальний заклад, сприяє досягненню нової якості на основі опанування її вихованцями стрижневими життєвими компетенціями, що дають можливість їм успішно інтегруватись у суспільство, визначати свою життєву стратегію, бути мобільними, здатними до самореалізації сутнісних сил, свідомого життєвого вибору і прийняття відповідальних рішень.
Школа «Інтелект» – це школа затишку і комфорту, яка відповідає викликам часу та вимогам сучасної філософії освіти України.