Archive for Лютий 2013

Науково-пізнавальна діяльність школи «Інтелект»

1360265476_tizh

        З метою  розвитку пізнавальної та наукової  діяльності учнів, залучення їх до пошукової роботи, поглиблення знань, умінь і навичок школярів було відвідано  науково-пізнавальний центр «Експериментаніум», де наочно і доступно демонструються закони науки та явища навколишнього світу.       Експеримент у шкільному курсі фізики школи «Інтелект» – це відображення наукового методу дослідження, що властивий науці. Вивчення явищ на […]

Розвиваємось   естетично

1360658911_44418ed4673bcd46e203726130b19425_full

   З метою художньо-естетичного розвитку учнів школи «Інтелект» нещодавно відбулася цікава екскурсія до музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків. Учні мали можливість ознайомитися з самобутнім жанром китайського пластичного декоративного живопису « Квіти і птахи в китайському мистецтві». Діти зрозуміли, що барвисті образи квітів і птахів несуть певну символіку та побажання.   Крім того, на виставці демонструвався красивий […]

    IMG_20161102_153946

IMG_20161017_162917-257x300

Спеціалізована школа «Інтелект» – це інноваційний навчальний заклад, філософія якого спрямована на розвиток гармонійно-цілісної особистості в умовах особистісно-орієнтованого навчання і виховання.
Школа заснована у 1996 році Печерською районною державною адміністрацією м. Києва та Інститутом удосконалення учителів імені Бориса Грінченка.
Основна мета діяльності навчального закладу – плекати духовно багату, інтелектуально та емоційно розвинену особистість з високими моральними цінностями та ідейними переконаннями. Цьому сприяє застосування новітніх досягнень педагогіки та психології, використання інноваційних технологій навчання та виховання, комп’ютеризація навчально-виховного процесу, індивідуалізація навчання.
Школа «Інтелект», як інноваційний навчальний заклад, сприяє досягненню нової якості на основі опанування її вихованцями стрижневими життєвими компетенціями, що дають можливість їм успішно інтегруватись у суспільство, визначати свою життєву стратегію, бути мобільними, здатними до самореалізації сутнісних сил, свідомого життєвого вибору і прийняття відповідальних рішень.
Школа «Інтелект» – це школа затишку і комфорту, яка відповідає викликам часу та вимогам сучасної філософії освіти України.