Інноваційній школі – інноваційні педагогічні технології!

400

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

                                                                          «Лише той веде за собою,

                                                                           хто сам сміливо йде вперед»

                                                                                                                                            Л. А. Сенека

   25.02. у спеціалізованій школі «Інтелект» відбулася креативна педагогічна рада, на якій директор школи, заслужений учитель України, кандидат педагогічних наук Прокопенко В.І. розповіла про найостанніші інноваційні педагогічні технології, які на сьогодні є маловідомі для широкого загалу педагогів та які ще не всі і не повною мірою оприлюднені у вітчизняній педагогічній літературі.
    Тему продовжили кандидат історичних наук – Дахненко М.В., аспірант – Федосєєв С.Е. та старший учитель – Куниця Т.М., які наочно продемонстрували новизну педагогічних методів та прийомів, які вони використовують у своїй практиці.
    До обговорення долучилися всі члени педагогічного колективу, ніхто не стояв осторонь питань, які вкрай необхідні сучасному педагогу для реалізації нової філософії освіти, для плекання нової людини нового тисячоліття та виконання високих завдань, які стоять перед спеціалізованою школою «Інтелект».

               IMG_7185  IMG_7177  IMG_7174

    IMG_20161102_153946

IMG_20161017_162917-257x300

Спеціалізована школа «Інтелект» – це інноваційний навчальний заклад, філософія якого спрямована на розвиток гармонійно-цілісної особистості в умовах особистісно-орієнтованого навчання і виховання.
Школа заснована у 1996 році Печерською районною державною адміністрацією м. Києва та Інститутом удосконалення учителів імені Бориса Грінченка.
Основна мета діяльності навчального закладу – плекати духовно багату, інтелектуально та емоційно розвинену особистість з високими моральними цінностями та ідейними переконаннями. Цьому сприяє застосування новітніх досягнень педагогіки та психології, використання інноваційних технологій навчання та виховання, комп’ютеризація навчально-виховного процесу, індивідуалізація навчання.
Школа «Інтелект», як інноваційний навчальний заклад, сприяє досягненню нової якості на основі опанування її вихованцями стрижневими життєвими компетенціями, що дають можливість їм успішно інтегруватись у суспільство, визначати свою життєву стратегію, бути мобільними, здатними до самореалізації сутнісних сил, свідомого життєвого вибору і прийняття відповідальних рішень.
Школа «Інтелект» – це школа затишку і комфорту, яка відповідає викликам часу та вимогам сучасної філософії освіти України.