Як парость виноградної лози, плекайте мову

8A39E8BE-A71C-4844-A298-AC34B368EB60

«Як парость виноградної лози, плекайте мову».
(Максим Рильський)

У контексті тижня Етики та естетики у старшій ланці школи «Інтелект» відбувся мовознавчий батл «Сучасний сленг та культура спілкування молоді».

Діти дискутували над проблемними питаннями: чи може молодь обійтися у своєму середовище без сленгу? За яких обставин можна використовувати сленг? Вихована та освічена людина може використовувати сленг? Наш словниковий запас — який він? Багатство мови — що це? Професійний сленг — чи допустимо?

Ці та інші питання про сленгізм, які жваво обговорювали наші учні, захищаючи чистоту, яскравість та красу рідної мови, дали їм можливість ще раз переконатися, що високе володіння словом та багатство рідної мови дає нам можливість використовувати нашу мову як найвищий та найбільш довершений інструмент спілкування.

Недарма говорив Сократ:
«Заговори, щоб я тебе бачив».

 

580265A1-A7A1-4486-8259-22614A3F92D8

    IMG_20161102_153946

IMG_20161017_162917-257x300

Спеціалізована школа «Інтелект» – це інноваційний навчальний заклад, філософія якого спрямована на розвиток гармонійно-цілісної особистості в умовах особистісно-орієнтованого навчання і виховання.
Школа заснована у 1996 році Печерською районною державною адміністрацією м. Києва та Інститутом удосконалення учителів імені Бориса Грінченка.
Основна мета діяльності навчального закладу – плекати духовно багату, інтелектуально та емоційно розвинену особистість з високими моральними цінностями та ідейними переконаннями. Цьому сприяє застосування новітніх досягнень педагогіки та психології, використання інноваційних технологій навчання та виховання, комп’ютеризація навчально-виховного процесу, індивідуалізація навчання.
Школа «Інтелект», як інноваційний навчальний заклад, сприяє досягненню нової якості на основі опанування її вихованцями стрижневими життєвими компетенціями, що дають можливість їм успішно інтегруватись у суспільство, визначати свою життєву стратегію, бути мобільними, здатними до самореалізації сутнісних сил, свідомого життєвого вибору і прийняття відповідальних рішень.
Школа «Інтелект» – це школа затишку і комфорту, яка відповідає викликам часу та вимогам сучасної філософії освіти України.