Школа “Інтелект” – камертон сучасної освіти!

pravelnieknigi

 

 

 

19 травня наша школа, як інноваційний навчальний заклад, який є ініціатором впроваджень багатьох авторських методик, мала честь стати учасником в обговоренні насущних проблем як вітчизняної, так і зарубіжної освіти.

Обговорення проводив Всеукраїнський фонд «Крок за кроком» за участю міністерства освіти і науки України та сприяння багатьох зарубіжних країн.

Під час обговорення з’ясовувалися потреби та виклики, з якими стикаються освітяни різних країн, а наша команда педагогів на чолі з директором, кандидатом педагогічних наук озвучили ряд авторських інноваційних педагогічних технологій, нові освітні моделі та синергетичну парадигму, яка буде сприяти адекватним відповідям на всі виклики часу.

Будемо раді, що досвід нашої школи стане в нагоді при розбудові нової української школи та реалізації освітньої філософії сучасної України, а також знадобиться нашим партнерам за кордоном.

    IMG_20161102_153946

IMG_20161017_162917-257x300

Спеціалізована школа «Інтелект» – це інноваційний навчальний заклад, філософія якого спрямована на розвиток гармонійно-цілісної особистості в умовах особистісно-орієнтованого навчання і виховання.
Школа заснована у 1996 році Печерською районною державною адміністрацією м. Києва та Інститутом удосконалення учителів імені Бориса Грінченка.
Основна мета діяльності навчального закладу – плекати духовно багату, інтелектуально та емоційно розвинену особистість з високими моральними цінностями та ідейними переконаннями. Цьому сприяє застосування новітніх досягнень педагогіки та психології, використання інноваційних технологій навчання та виховання, комп’ютеризація навчально-виховного процесу, індивідуалізація навчання.
Школа «Інтелект», як інноваційний навчальний заклад, сприяє досягненню нової якості на основі опанування її вихованцями стрижневими життєвими компетенціями, що дають можливість їм успішно інтегруватись у суспільство, визначати свою життєву стратегію, бути мобільними, здатними до самореалізації сутнісних сил, свідомого життєвого вибору і прийняття відповідальних рішень.
Школа «Інтелект» – це школа затишку і комфорту, яка відповідає викликам часу та вимогам сучасної філософії освіти України.