Шахова логіка— нова форма уроку!

1504AA26-F213-4805-834D-415626BB71AB

У спеціалізованій школі “Інтелект” почалося впровадження практико-зорієнтованих уроків логіки із застосуванням шахової гри.
Якщо Міністерство освіти і науки України тільки розглядає питання про введення шахової логіки до навчальної програми, у нашій школі уже практикуються такі уроки.


На таких уроках діти активно навчаються логічно мислити, міркувати, передбачати хід думки опонента, зважувати на особливості ситуації, уміти приймати рішення, бути виваженим та впевненим у собі, що, в свою чергу, формує успішну особистість.
Тож ідемо на крок попереду!

І прямуємо тільки вперед!

72054F74-5030-4696-9B9A-69F0FE937D37

    IMG_20161102_153946

IMG_20161017_162917-257x300

Спеціалізована школа «Інтелект» – це інноваційний навчальний заклад, філософія якого спрямована на розвиток гармонійно-цілісної особистості в умовах особистісно-орієнтованого навчання і виховання.
Школа заснована у 1996 році Печерською районною державною адміністрацією м. Києва та Інститутом удосконалення учителів імені Бориса Грінченка.
Основна мета діяльності навчального закладу – плекати духовно багату, інтелектуально та емоційно розвинену особистість з високими моральними цінностями та ідейними переконаннями. Цьому сприяє застосування новітніх досягнень педагогіки та психології, використання інноваційних технологій навчання та виховання, комп’ютеризація навчально-виховного процесу, індивідуалізація навчання.
Школа «Інтелект», як інноваційний навчальний заклад, сприяє досягненню нової якості на основі опанування її вихованцями стрижневими життєвими компетенціями, що дають можливість їм успішно інтегруватись у суспільство, визначати свою життєву стратегію, бути мобільними, здатними до самореалізації сутнісних сил, свідомого життєвого вибору і прийняття відповідальних рішень.
Школа «Інтелект» – це школа затишку і комфорту, яка відповідає викликам часу та вимогам сучасної філософії освіти України.