Формуємо компетенції!

muz_prirod_fasad

Мета будь-якої освіти – навчити жити.

Й. Песталоцці

Цей slogan абсолютно відповідає викликам сучасної освіти. Знання – в життя! Ось девіз нашої школи.

Через це у рамках компетентнісно-спрямованої освіти теми з географії у школі «Інтелект» вивчаються завдяки музейним урокам.

Такі інноваційні уроки розвивають у учнів мотивацію до навчання, стимулюють до самостійного здобування знань та творчого їх використання.

Це, в свою чергу, спонукає дітей до продуктивної творчої діяльності та розвитку широкого світогляду.

Досить цікавим був урок з географії у Краєзнавчому музеї, де учні з великим інтересом вивчали тему «Мінерали», колекція яких представлена тут у повному обсязі.

Цей похід до музею надав можливість не тільки глибоко пізнати тему, але ще і сприяв вихованню любові до природи, дав можливість іще раз переконатися, що недра нашої Землі – це велике природнє багатство, яке потребує бережливого ставлення.

0-02-09-0ce9562c6e9f8a29a7a9852ecd11d5530fa9a834573ed998747d64ac981bbed8_4b4de7df    0-02-09-2f163de09319889e7b0caa444c1f8479815e9077b178377b8d9b021fc30d14c8_d40e2d4d    0-02-09-06faeed187498c2300663b59581502803c979fb9a8ec4c648cbf90b32fc88056_35bc8670

0-02-09-8bdf49367a2cb315f0b23e24dc29a9f25b56ce7c68b637c142515bad73ca4abb_e04fecab    0-02-09-8f850ff7615381047cbc802299b2f9d1dbdcb94a2d37b5993d04eb6304c8d4ab_f01766e7    0-02-09-36ffc3e20cfedf2ec88cb35afc1320a54757401cfef40c234ca97ae071bc166e_459a41a0

semi-precious-stones-602291_960_720   Геология-1

 

    IMG_20161102_153946

IMG_20161017_162917-257x300

Спеціалізована школа «Інтелект» – це інноваційний навчальний заклад, філософія якого спрямована на розвиток гармонійно-цілісної особистості в умовах особистісно-орієнтованого навчання і виховання.
Школа заснована у 1996 році Печерською районною державною адміністрацією м. Києва та Інститутом удосконалення учителів імені Бориса Грінченка.
Основна мета діяльності навчального закладу – плекати духовно багату, інтелектуально та емоційно розвинену особистість з високими моральними цінностями та ідейними переконаннями. Цьому сприяє застосування новітніх досягнень педагогіки та психології, використання інноваційних технологій навчання та виховання, комп’ютеризація навчально-виховного процесу, індивідуалізація навчання.
Школа «Інтелект», як інноваційний навчальний заклад, сприяє досягненню нової якості на основі опанування її вихованцями стрижневими життєвими компетенціями, що дають можливість їм успішно інтегруватись у суспільство, визначати свою життєву стратегію, бути мобільними, здатними до самореалізації сутнісних сил, свідомого життєвого вибору і прийняття відповідальних рішень.
Школа «Інтелект» – це школа затишку і комфорту, яка відповідає викликам часу та вимогам сучасної філософії освіти України.