Урок наукових досліджень

Matematika_kursi

Нещодавно в учнів четвертих класів відбувся нестандартний урок математики – урок наукових досліджень «Подорож до планети математичних відкриттів». Креативний, цікавий, насичений різними інноваціями урок познайомив дітей не тільки з новими знаннями, але ще і сприяв науково-пошуковій роботі, під час якої діти дослідили стрічку Мебіуса, її властивості та способи застосування у житті.

Інтерактивні форми діяльності на уроці, емоційність педагога, цікаві наукові відкриття, які досліджують учні, сприяють не тільки мотивації до вивчення точних наук, не тільки формують загальний інтелект, але ще і надихають дітей стати творцями нових наукових досягнень.

Тож, старт задано!

Fotor_154361455685320

    IMG_20161102_153946

IMG_20161017_162917-257x300

Спеціалізована школа «Інтелект» – це інноваційний навчальний заклад, філософія якого спрямована на розвиток гармонійно-цілісної особистості в умовах особистісно-орієнтованого навчання і виховання.
Школа заснована у 1996 році Печерською районною державною адміністрацією м. Києва та Інститутом удосконалення учителів імені Бориса Грінченка.
Основна мета діяльності навчального закладу – плекати духовно багату, інтелектуально та емоційно розвинену особистість з високими моральними цінностями та ідейними переконаннями. Цьому сприяє застосування новітніх досягнень педагогіки та психології, використання інноваційних технологій навчання та виховання, комп’ютеризація навчально-виховного процесу, індивідуалізація навчання.
Школа «Інтелект», як інноваційний навчальний заклад, сприяє досягненню нової якості на основі опанування її вихованцями стрижневими життєвими компетенціями, що дають можливість їм успішно інтегруватись у суспільство, визначати свою життєву стратегію, бути мобільними, здатними до самореалізації сутнісних сил, свідомого життєвого вибору і прийняття відповідальних рішень.
Школа «Інтелект» – це школа затишку і комфорту, яка відповідає викликам часу та вимогам сучасної філософії освіти України.