Профільна школа в дії!

AAD1114E-360A-4273-B749-281346645D8D

У рамках тижня правових знань 12 грудня відбувся цікавий захисту у школі “Інтелект”, рольовими учасниками якого стали учні, які зорієнтовані на вибір юридичного профілю.
У форматі судового засідання, де були визначені всі ролі : судді, адвокати, позивачі, відповідачі, свідки, секретар — відбулося активне судове засідання, на якому розглядалися різного виду правопорушення.
Запеклий бій протягом цього “процесу” свідчить про високий рівень правових знань учнів та дав можливість самим учням переконатися у правильному виборі подальшої професії, а всі інші присутні усвідомили необхідність знань законів та актуальність вивчення правознавства.

4A7D98D6-4E5E-4194-A1FA-8B93C9F3206C

    IMG_20161102_153946

IMG_20161017_162917-257x300

Спеціалізована школа «Інтелект» – це інноваційний навчальний заклад, філософія якого спрямована на розвиток гармонійно-цілісної особистості в умовах особистісно-орієнтованого навчання і виховання.
Школа заснована у 1996 році Печерською районною державною адміністрацією м. Києва та Інститутом удосконалення учителів імені Бориса Грінченка.
Основна мета діяльності навчального закладу – плекати духовно багату, інтелектуально та емоційно розвинену особистість з високими моральними цінностями та ідейними переконаннями. Цьому сприяє застосування новітніх досягнень педагогіки та психології, використання інноваційних технологій навчання та виховання, комп’ютеризація навчально-виховного процесу, індивідуалізація навчання.
Школа «Інтелект», як інноваційний навчальний заклад, сприяє досягненню нової якості на основі опанування її вихованцями стрижневими життєвими компетенціями, що дають можливість їм успішно інтегруватись у суспільство, визначати свою життєву стратегію, бути мобільними, здатними до самореалізації сутнісних сил, свідомого життєвого вибору і прийняття відповідальних рішень.
Школа «Інтелект» – це школа затишку і комфорту, яка відповідає викликам часу та вимогам сучасної філософії освіти України.