Протистояння булінгу або розвиток емоційного інтелекту

Stop-Bullying

Підписаний президентом України Закон про булінг (17.01.2019р.) та розгляд цього питання на рівні Міністерства освіти і науки України беззаперечно свідчить про актуальність такого явища у сучасному суспільстві.
Щоб розібратися з цим питанням та запобігти дитячій агресії, у нашій школі здійснюється серйозна пропедевтична робота: проводяться майстер-класи, психологічні тренінги, бесіди, круглі столи.
А ось вчора до нас завітала знаменитий психолог, доктор філософських наук Кузьменко Л.Г., яка провела цікаву зустріч із нашими учнями на цю злободенну тему.
Завдяки ось такій нашій роботі наші діти дружні, добрі, товариські, а в школі панує мир та злагода.

Fotor_154849865580196

    IMG_20161102_153946

IMG_20161017_162917-257x300

Спеціалізована школа «Інтелект» – це інноваційний навчальний заклад, філософія якого спрямована на розвиток гармонійно-цілісної особистості в умовах особистісно-орієнтованого навчання і виховання.
Школа заснована у 1996 році Печерською районною державною адміністрацією м. Києва та Інститутом удосконалення учителів імені Бориса Грінченка.
Основна мета діяльності навчального закладу – плекати духовно багату, інтелектуально та емоційно розвинену особистість з високими моральними цінностями та ідейними переконаннями. Цьому сприяє застосування новітніх досягнень педагогіки та психології, використання інноваційних технологій навчання та виховання, комп’ютеризація навчально-виховного процесу, індивідуалізація навчання.
Школа «Інтелект», як інноваційний навчальний заклад, сприяє досягненню нової якості на основі опанування її вихованцями стрижневими життєвими компетенціями, що дають можливість їм успішно інтегруватись у суспільство, визначати свою життєву стратегію, бути мобільними, здатними до самореалізації сутнісних сил, свідомого життєвого вибору і прийняття відповідальних рішень.
Школа «Інтелект» – це школа затишку і комфорту, яка відповідає викликам часу та вимогам сучасної філософії освіти України.