Предметні компетенції – із життя!

0-02-05-30f33ad6fed9535b9cf08766d13a4aaff62cee1bb7b6a21c9007778d05acd16d_ef546cef

Якщо про компетентнісно-спрямовану  освіту почали говорити лише нещодавно, то у спеціалізованій школі «Інтелект» уже 4 роки впроваджується цей досвід у навчальний процес. Теорію – в життя! Ось девіз нашого інноваційного закладу.

Через це пізнання науки та програмового матеріалу відбувається не лише через книги та інші джерела інформації, а безпосередньо із життя.

Останній яскравий приклад цьому – проведені уроки з хімії в «Експериментаніумі» (музеї популярної науки і техніки), де наші учні вивчали та спостерігали видовищні хімічні реакції. Краще один раз побачити, ніж 100 разів почути!

0-02-05-09d9cf23c4feb76408517f4127c12d9f9efbc6b85f75581f6e030d6eca2de746_ce16ea27

    IMG_20161102_153946

IMG_20161017_162917-257x300

Спеціалізована школа «Інтелект» – це інноваційний навчальний заклад, філософія якого спрямована на розвиток гармонійно-цілісної особистості в умовах особистісно-орієнтованого навчання і виховання.
Школа заснована у 1996 році Печерською районною державною адміністрацією м. Києва та Інститутом удосконалення учителів імені Бориса Грінченка.
Основна мета діяльності навчального закладу – плекати духовно багату, інтелектуально та емоційно розвинену особистість з високими моральними цінностями та ідейними переконаннями. Цьому сприяє застосування новітніх досягнень педагогіки та психології, використання інноваційних технологій навчання та виховання, комп’ютеризація навчально-виховного процесу, індивідуалізація навчання.
Школа «Інтелект», як інноваційний навчальний заклад, сприяє досягненню нової якості на основі опанування її вихованцями стрижневими життєвими компетенціями, що дають можливість їм успішно інтегруватись у суспільство, визначати свою життєву стратегію, бути мобільними, здатними до самореалізації сутнісних сил, свідомого життєвого вибору і прийняття відповідальних рішень.
Школа «Інтелект» – це школа затишку і комфорту, яка відповідає викликам часу та вимогам сучасної філософії освіти України.