На базі спеціалізованої школи “Інтелект” проводиться психолого – педагогічні тренінги для батьків школи та всіх бажаючих.

psih

На базі спеціалізованої школи “Інтелект”проводиться психолого – педагогічні тренінги для батьків школи та всіх бажаючих.

Звертатись за тел. 044-529-50-93

16.04.12
«Формування у дітей позитивного мислення»
О.В.Вайпан
психолог ,учитель початкових класів, учитель вищої категорії

3.04.12
«Формування читацьких інтересів дітей та роль батьків у цьому процесі»
(як навчити дітей полюбити читати)
І.Л.Заболотня
учитель початкових класів ,учитель вищої категорії

29.04.12
«Розвиток морально-етичної сфери дітей»
(яким я повен бути ,щоб мене любили )
Л.П. Антонова
учитель початкових класів ,учитель вищої категорії

13.04.12
«Психолого –педагогічна підготовка дітей до школи»

Кандидат педагогічних наук ,
директор школи,
заслужений учитель України
В.І. Прокопенко

    IMG_20161102_153946

IMG_20161017_162917-257x300

Спеціалізована школа «Інтелект» – це інноваційний навчальний заклад, філософія якого спрямована на розвиток гармонійно-цілісної особистості в умовах особистісно-орієнтованого навчання і виховання.
Школа заснована у 1996 році Печерською районною державною адміністрацією м. Києва та Інститутом удосконалення учителів імені Бориса Грінченка.
Основна мета діяльності навчального закладу – плекати духовно багату, інтелектуально та емоційно розвинену особистість з високими моральними цінностями та ідейними переконаннями. Цьому сприяє застосування новітніх досягнень педагогіки та психології, використання інноваційних технологій навчання та виховання, комп’ютеризація навчально-виховного процесу, індивідуалізація навчання.
Школа «Інтелект», як інноваційний навчальний заклад, сприяє досягненню нової якості на основі опанування її вихованцями стрижневими життєвими компетенціями, що дають можливість їм успішно інтегруватись у суспільство, визначати свою життєву стратегію, бути мобільними, здатними до самореалізації сутнісних сил, свідомого життєвого вибору і прийняття відповідальних рішень.
Школа «Інтелект» – це школа затишку і комфорту, яка відповідає викликам часу та вимогам сучасної філософії освіти України.