Наші стандартні нестандартні уроки

IMG_20180914_224618_752

13-14 вересня в 2,3,4 класах спеціалізованої школи “Інтелект” були проведені інноваційні, нестандартні, інтегровані уроки з математики, української мови, літературного читання, образотворчого мистецтва, природознавства, інформатики, англійської мови та риторики.

Сучасні компетентнісно-зорієнтовані, інформаційно насичені заняття у просторі OpenAir відкрили нашим учням нові методи і способи пізнання навколишнього світу.

Уроки на свіжому повітрі сприяли високому рівню активності кожної дитини, допомогли якісному сприйманню та аналізу навчального матеріалу, створили сприятливий психологічний клімат серед учнів, що, в свою чергу, викликав позитивні емоції та чудовий настрій у дітей, які є запорукою формування емоційного інтелекту у наших маленьких творчих дослідників. Весело, цікаво, захоплююче проходить кожен урок у нашій школі.

    IMG_20161102_153946

IMG_20161017_162917-257x300

Спеціалізована школа «Інтелект» – це інноваційний навчальний заклад, філософія якого спрямована на розвиток гармонійно-цілісної особистості в умовах особистісно-орієнтованого навчання і виховання.
Школа заснована у 1996 році Печерською районною державною адміністрацією м. Києва та Інститутом удосконалення учителів імені Бориса Грінченка.
Основна мета діяльності навчального закладу – плекати духовно багату, інтелектуально та емоційно розвинену особистість з високими моральними цінностями та ідейними переконаннями. Цьому сприяє застосування новітніх досягнень педагогіки та психології, використання інноваційних технологій навчання та виховання, комп’ютеризація навчально-виховного процесу, індивідуалізація навчання.
Школа «Інтелект», як інноваційний навчальний заклад, сприяє досягненню нової якості на основі опанування її вихованцями стрижневими життєвими компетенціями, що дають можливість їм успішно інтегруватись у суспільство, визначати свою життєву стратегію, бути мобільними, здатними до самореалізації сутнісних сил, свідомого життєвого вибору і прийняття відповідальних рішень.
Школа «Інтелект» – це школа затишку і комфорту, яка відповідає викликам часу та вимогам сучасної філософії освіти України.