Навчаємося по—новому !

9465C5F0-8805-4803-8D44-9A93075BF369

Спеціалізована школа «Інтелект» , яка за оцінкою Національної Академії педагогічних наук України є трандсеттером в освіті, не втомлюється запроваджувати у шкільну діяльність все нові і нові методи.

Наразі актуальним у навчальному процесі школи «Інтелект» є наскрізні теми, які використовуються у одному класі з різних предметів.

Так, інтегрований урок, де поєднувалися інформатика та природознавство, українська мова та читання, не тільки захопили дітей своєю креативністю , не тільки збагатили їх знання та інтелект, але ще і сприяли формуванню високого рівня мотивації до навчання та принесли їм велику насолоду від роботи на уроці!

 

2FB051BE-0CD9-4772-8006-3E2EACC0E15C

 

 

    IMG_20161102_153946

IMG_20161017_162917-257x300

Спеціалізована школа «Інтелект» – це інноваційний навчальний заклад, філософія якого спрямована на розвиток гармонійно-цілісної особистості в умовах особистісно-орієнтованого навчання і виховання.
Школа заснована у 1996 році Печерською районною державною адміністрацією м. Києва та Інститутом удосконалення учителів імені Бориса Грінченка.
Основна мета діяльності навчального закладу – плекати духовно багату, інтелектуально та емоційно розвинену особистість з високими моральними цінностями та ідейними переконаннями. Цьому сприяє застосування новітніх досягнень педагогіки та психології, використання інноваційних технологій навчання та виховання, комп’ютеризація навчально-виховного процесу, індивідуалізація навчання.
Школа «Інтелект», як інноваційний навчальний заклад, сприяє досягненню нової якості на основі опанування її вихованцями стрижневими життєвими компетенціями, що дають можливість їм успішно інтегруватись у суспільство, визначати свою життєву стратегію, бути мобільними, здатними до самореалізації сутнісних сил, свідомого життєвого вибору і прийняття відповідальних рішень.
Школа «Інтелект» – це школа затишку і комфорту, яка відповідає викликам часу та вимогам сучасної філософії освіти України.