Ми – у Великобританії!

загружено (1)

Поскільки наша школа спеціалізується на поглибленому вивченні іноземних мов, то, звичайно, і компетенції з цього предмету краще формувати у мовному середовищі.

Через це наші учні вирушили до Великобританії для проходження мовленнєвої практики.

Навчання, спілкування з англійцями, знайомство з Великобританією, Лондоном, його історичними та культурними місцями, традиціями, культурою країни, колоритом… – все це не тільки захоплює наших маленьких учнів, розширює їх кругозір, обізнаність про країну, мову якої вивчаємо, але і сприяє хорошим мовленнєвим навичкам, удосконалює їх вимову, збагачує лексику, нівелює комунікативні бар’єри, а, значить, підвищує рівень знань з англійської мови.

Тож, говорячи про компетенції як про сучасні тренди сучасної освіти, наша школа формує їх безпосередньо із життєвого досвіду, щоб потім активно використовувати їх у реальному житті!

0-02-05-35df71239bbd9794dffc9c0e136b1d1882d0c902915180bfc8945df957055af1_c0b5a3ba           0-02-05-bd55d52fac533c423b2c81d1e2bbb8e1cbea6549946875ebe263cfea459ded2b_786a6117           0-02-05-ef05f685c90bf7785b242b66b97b0f863a5cafff59f8cb56e77d0e68359f2683_70113323

0-02-05-cbe697320b7d6f2239f8379013b6f7634082893cd1d81ae67b95f5be50c839d0_427acb4a         0-02-09-1a3155aa2886f2327d1a61d6ec01c1e3fc8535270caed8dea5a09cdda7d03a48_5d64f6e

    IMG_20161102_153946

IMG_20161017_162917-257x300

Спеціалізована школа «Інтелект» – це інноваційний навчальний заклад, філософія якого спрямована на розвиток гармонійно-цілісної особистості в умовах особистісно-орієнтованого навчання і виховання.
Школа заснована у 1996 році Печерською районною державною адміністрацією м. Києва та Інститутом удосконалення учителів імені Бориса Грінченка.
Основна мета діяльності навчального закладу – плекати духовно багату, інтелектуально та емоційно розвинену особистість з високими моральними цінностями та ідейними переконаннями. Цьому сприяє застосування новітніх досягнень педагогіки та психології, використання інноваційних технологій навчання та виховання, комп’ютеризація навчально-виховного процесу, індивідуалізація навчання.
Школа «Інтелект», як інноваційний навчальний заклад, сприяє досягненню нової якості на основі опанування її вихованцями стрижневими життєвими компетенціями, що дають можливість їм успішно інтегруватись у суспільство, визначати свою життєву стратегію, бути мобільними, здатними до самореалізації сутнісних сил, свідомого життєвого вибору і прийняття відповідальних рішень.
Школа «Інтелект» – це школа затишку і комфорту, яка відповідає викликам часу та вимогам сучасної філософії освіти України.