Креативні уроки- найкраща мотивація для навчання!

BEAF778B-A945-4976-A8A6-3DC22F9BD77A

Сьогодні, як і завжди, у школі «Інтелект» проходили нестандартні уроки з англійської мови.

Це були уроки – квести.
Метою проведення даних квестів була перевірка засвоєних знань з лексичного, граматичного та країнознавчого матеріалу з теми «Англомовні країни».
Шляхом залучення учнів до цікавої інтерактивної роботи уроки проходили дуже жваво і з великим захопленням.

 

Квест – подорож був поділений на 8 станцій:
1. Spy glass.
2. Ocean of numbers
3. Wonderful land
4. Lexicology palace
5. Celebrities
6. Intellect
7. Puzzle
8. Creative country

Завдання були різнопланові: ребуси, загадки, кросворди, асоціативні кущі, країнознавчі завдання, завдання на кмітливість та інші.

Такі уроки-квести, які традиційно проходять у школі «Інтелект», є інноваційними педагогічними технологіями, які слугують великою мативацією дітей до навчання та приносять їм велике задоволення від уроків та позитивні емоції.

7E039967-32AA-4BF9-9379-C439804897C4

 

 

5D6D4C65-2580-4C9E-9E54-24548FE9ABDB

82D24ED1-14D8-46E3-B1D5-B5C50809E1FF

8811B84E-7942-4B75-B67D-6C67A2DA0CD6

 

    IMG_20161102_153946

IMG_20161017_162917-257x300

Спеціалізована школа «Інтелект» – це інноваційний навчальний заклад, філософія якого спрямована на розвиток гармонійно-цілісної особистості в умовах особистісно-орієнтованого навчання і виховання.
Школа заснована у 1996 році Печерською районною державною адміністрацією м. Києва та Інститутом удосконалення учителів імені Бориса Грінченка.
Основна мета діяльності навчального закладу – плекати духовно багату, інтелектуально та емоційно розвинену особистість з високими моральними цінностями та ідейними переконаннями. Цьому сприяє застосування новітніх досягнень педагогіки та психології, використання інноваційних технологій навчання та виховання, комп’ютеризація навчально-виховного процесу, індивідуалізація навчання.
Школа «Інтелект», як інноваційний навчальний заклад, сприяє досягненню нової якості на основі опанування її вихованцями стрижневими життєвими компетенціями, що дають можливість їм успішно інтегруватись у суспільство, визначати свою життєву стратегію, бути мобільними, здатними до самореалізації сутнісних сил, свідомого життєвого вибору і прийняття відповідальних рішень.
Школа «Інтелект» – це школа затишку і комфорту, яка відповідає викликам часу та вимогам сучасної філософії освіти України.