Комунікативні інтерактивні методи на уроках англійської мови

learning-English

Основи іншомовної комунікативної компетентності закладаються на початковому етапі навчання. Тому початкова ланка школи «Інтелект» зорієнтована на мотивацію до вивчення іноземної мови через інтерактивні методи навчання.

Робота з люстерками (фонематичні вправи), уроки-інтерв’ю, уроки-ігри, уроки-театр, уроки-подорожі, уроки-роздуми, уроки-діалоги, уроки-екскурсії, уроки в музеї, уроки на об’єктах, уроки-квести, уроки-зустрічі із цікавими людьми – ось далеко не весь перелік інтерактивних уроків, які ми проводимо в нашій школі.

На таких уроках створюється ситуація успіху, доброзичливості, усуваються проблеми перевтомлюваності, виникає інтерес до навчання. А яскрава наочність, використання мультимедійної дошки, технічних засобів навчання впливають на емоційний стан учнів та формують відповідні комунікативні компетенції.

 

 

 

 

 

 

 

    IMG_20161102_153946

IMG_20161017_162917-257x300

Спеціалізована школа «Інтелект» – це інноваційний навчальний заклад, філософія якого спрямована на розвиток гармонійно-цілісної особистості в умовах особистісно-орієнтованого навчання і виховання.
Школа заснована у 1996 році Печерською районною державною адміністрацією м. Києва та Інститутом удосконалення учителів імені Бориса Грінченка.
Основна мета діяльності навчального закладу – плекати духовно багату, інтелектуально та емоційно розвинену особистість з високими моральними цінностями та ідейними переконаннями. Цьому сприяє застосування новітніх досягнень педагогіки та психології, використання інноваційних технологій навчання та виховання, комп’ютеризація навчально-виховного процесу, індивідуалізація навчання.
Школа «Інтелект», як інноваційний навчальний заклад, сприяє досягненню нової якості на основі опанування її вихованцями стрижневими життєвими компетенціями, що дають можливість їм успішно інтегруватись у суспільство, визначати свою життєву стратегію, бути мобільними, здатними до самореалізації сутнісних сил, свідомого життєвого вибору і прийняття відповідальних рішень.
Школа «Інтелект» – це школа затишку і комфорту, яка відповідає викликам часу та вимогам сучасної філософії освіти України.