Компетентнісна освіта у школі «Інтелект»

entrada-para-no-pasar

У ході реалізації компетентнісно-спрямованої освіти, як філософії нашої школи, коли освіта формує певні ключові предметні компетенції, наш навчальний заклад вибудував модель, де компетенції формуються у процесі реального життя.

Так, тему з німецької мови «Ресторан. Німецькі страви» учні закріплювали у німецькому ресторані. Починаючи з меню, замовлення страв, спілкування з кельнером та друзями, все відбувалося німецькою мовою.

У процесі уроку-праксиса учні не тільки вправлялися у розвитку мовлення, але ще і продемонстрували хороші манери, норми та правила поведінки у ресторані.

Діти були в захваті від такого незвичайного, цікавого та «смачного» уроку!

Ну, а компетенції здобули найміцніші!

Безымянный коллаж

    IMG_20161102_153946

IMG_20161017_162917-257x300

Спеціалізована школа «Інтелект» – це інноваційний навчальний заклад, філософія якого спрямована на розвиток гармонійно-цілісної особистості в умовах особистісно-орієнтованого навчання і виховання.
Школа заснована у 1996 році Печерською районною державною адміністрацією м. Києва та Інститутом удосконалення учителів імені Бориса Грінченка.
Основна мета діяльності навчального закладу – плекати духовно багату, інтелектуально та емоційно розвинену особистість з високими моральними цінностями та ідейними переконаннями. Цьому сприяє застосування новітніх досягнень педагогіки та психології, використання інноваційних технологій навчання та виховання, комп’ютеризація навчально-виховного процесу, індивідуалізація навчання.
Школа «Інтелект», як інноваційний навчальний заклад, сприяє досягненню нової якості на основі опанування її вихованцями стрижневими життєвими компетенціями, що дають можливість їм успішно інтегруватись у суспільство, визначати свою життєву стратегію, бути мобільними, здатними до самореалізації сутнісних сил, свідомого життєвого вибору і прийняття відповідальних рішень.
Школа «Інтелект» – це школа затишку і комфорту, яка відповідає викликам часу та вимогам сучасної філософії освіти України.