Державне визнання та нагороди

2C09DA74-62A7-43B9-9879-74FF13BE7DE0

 

15 грудня Національна академія педагогічних наук України запросила спеціалізовану школу «Інтелект» на свято з нагоди свого 25-літнього ювілею.

Оскільки навчальний заклад «Інтелект» є новатором сучасної української школи та запорукою якісної європейської освіти, президент Національної академії педагогічних наук України, академік НАН України і НАПН України Василь Григорович Кремень урочисто нагородив директора школи Прокопенко Валентину Іванівну почесним дипломом.

Як велике визнання діяльності школи «Інтелект» є занесення нашого навчального закладу, як одного із найкращих навчальних закладів України, до святкового історичного альманаху «Національна Академія Педагогічних наук України— 25 років», який школа отримала в якості пам’ятного подарунка від президента академії педагогічних наук Василя Кременя.

Пишаємося державним визнанням та нагородами!
Служимо освіті України!

 

BED8052F-0E3A-4EAC-8A5E-164D8B328A2E   266F3BBC-106C-47E0-9F55-17C0BC0F89DA

    IMG_20161102_153946

IMG_20161017_162917-257x300

Спеціалізована школа «Інтелект» – це інноваційний навчальний заклад, філософія якого спрямована на розвиток гармонійно-цілісної особистості в умовах особистісно-орієнтованого навчання і виховання.
Школа заснована у 1996 році Печерською районною державною адміністрацією м. Києва та Інститутом удосконалення учителів імені Бориса Грінченка.
Основна мета діяльності навчального закладу – плекати духовно багату, інтелектуально та емоційно розвинену особистість з високими моральними цінностями та ідейними переконаннями. Цьому сприяє застосування новітніх досягнень педагогіки та психології, використання інноваційних технологій навчання та виховання, комп’ютеризація навчально-виховного процесу, індивідуалізація навчання.
Школа «Інтелект», як інноваційний навчальний заклад, сприяє досягненню нової якості на основі опанування її вихованцями стрижневими життєвими компетенціями, що дають можливість їм успішно інтегруватись у суспільство, визначати свою життєву стратегію, бути мобільними, здатними до самореалізації сутнісних сил, свідомого життєвого вибору і прийняття відповідальних рішень.
Школа «Інтелект» – це школа затишку і комфорту, яка відповідає викликам часу та вимогам сучасної філософії освіти України.