Глобальні світові виклики – і наші дії

FB_IMG_1523522577500

З 10 квітня у школі “Інтелект” стартував Екологічний проект “Збережемо нашу Землю”.

З метою формування в учнів екологічного мислення і свідомості, що грунтуються на ставленні до довкілля як цінності, які слід оберігати; виховання та розвиток особистості, відповідальної за стан навколишнього середовища, розвиток високої громадської позиції учитель біології та географії С. Оберенко з колегами запровадили екологічний проект, який буде діяти протягом квітня місяця відповідно до плану заходів.

У проектній діяльності задіяні учнівський та педагогічний колективи, батьки. Передбачаються різноманітні види завдань – групові та індивідуальні; традиційні та нетрадиційні форми робіт; інтерактивні та бінарні уроки.

По закінченню екологічного проекту відбудеться Конференція з теми “Глобальні проблеми навколишнього середовища” та захист учнівський робіт.

    IMG_20161102_153946

IMG_20161017_162917-257x300

Спеціалізована школа «Інтелект» – це інноваційний навчальний заклад, філософія якого спрямована на розвиток гармонійно-цілісної особистості в умовах особистісно-орієнтованого навчання і виховання.
Школа заснована у 1996 році Печерською районною державною адміністрацією м. Києва та Інститутом удосконалення учителів імені Бориса Грінченка.
Основна мета діяльності навчального закладу – плекати духовно багату, інтелектуально та емоційно розвинену особистість з високими моральними цінностями та ідейними переконаннями. Цьому сприяє застосування новітніх досягнень педагогіки та психології, використання інноваційних технологій навчання та виховання, комп’ютеризація навчально-виховного процесу, індивідуалізація навчання.
Школа «Інтелект», як інноваційний навчальний заклад, сприяє досягненню нової якості на основі опанування її вихованцями стрижневими життєвими компетенціями, що дають можливість їм успішно інтегруватись у суспільство, визначати свою життєву стратегію, бути мобільними, здатними до самореалізації сутнісних сил, свідомого життєвого вибору і прийняття відповідальних рішень.
Школа «Інтелект» – це школа затишку і комфорту, яка відповідає викликам часу та вимогам сучасної філософії освіти України.